Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Tlačivá

Tlačivá Ocú

čestné vyhlásenie Stiahnuté: 41x | 29.05.2015

ohlásenie SHR Stiahnuté: 36x | 29.05.2015

splnomocnenie Stiahnuté: 41x | 29.05.2015

žiadosť o vydanie rybárskeho lístka Stiahnuté: 35x | 29.05.2015

žiadosť o zrušenie SHR Stiahnuté: 28x | 29.05.2015

Zoznam tlačív pre daň z nehnuteľnosti

daň z nehnuteľnosti Stiahnuté: 34x | 28.05.2015

hlásenie o počtu ubytovaných Stiahnuté: 30x | 28.05.2015

potvrdenie o podaní daňového priznania Stiahnuté: 31x | 28.05.2017

poučenie na vyplnenie daňového priznania Stiahnuté: 30x | 28.05.2015

Zoznam tlačív - stavebné

drobná stavba prípojky Stiahnuté: 31x | 27.05.2015

návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 39x | 27.05.2015

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 45x | 07.03.2015

ohlasenie stavebných úprav Stiahnuté: 35x | 16.06.2015

návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 42x | 21.05.2015

žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 40x | 27.05.2015

žiadosť o povolenie terénnych úprav Stiahnuté: 50x | 27.05.2015

žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 34x | 27.05.2015

žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia Stiahnuté: 30x | 27.05.2015

žiadosť o stanovisko k pripravovanému zámeru výstavby Stiahnuté: 40x | 27.05.2015

žiadosť o určenie súpisného čísla Stiahnuté: 39x | 27.05.2015

Stránka