Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Tlačivá

Tlačivá Ocú

čestné vyhlásenie Stiahnuté: 64x | 29.05.2015

ohlásenie SHR Stiahnuté: 57x | 29.05.2015

splnomocnenie Stiahnuté: 63x | 29.05.2015

žiadosť o vydanie rybárskeho lístka Stiahnuté: 57x | 29.05.2015

žiadosť o zrušenie SHR Stiahnuté: 44x | 29.05.2015

Zoznam tlačív pre daň z nehnuteľnosti

daň z nehnuteľnosti Stiahnuté: 47x | 28.05.2015

hlásenie o počtu ubytovaných Stiahnuté: 49x | 28.05.2015

potvrdenie o podaní daňového priznania Stiahnuté: 47x | 28.05.2017

poučenie na vyplnenie daňového priznania Stiahnuté: 43x | 28.05.2015

Zoznam tlačív - stavebné

drobná stavba prípojky Stiahnuté: 57x | 27.05.2015

návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 66x | 27.05.2015

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 79x | 07.03.2015

ohlasenie stavebných úprav Stiahnuté: 51x | 16.06.2015

návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 72x | 21.05.2015

žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 59x | 27.05.2015

žiadosť o povolenie terénnych úprav Stiahnuté: 73x | 27.05.2015

žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 53x | 27.05.2015

žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia Stiahnuté: 58x | 27.05.2015

žiadosť o stanovisko k pripravovanému zámeru výstavby Stiahnuté: 58x | 27.05.2015

žiadosť o určenie súpisného čísla Stiahnuté: 63x | 27.05.2015

Stránka