Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Výzva na podávanie projektov z MAS Rajecká dolina

Typ: ostatné
MAS Rajecká dolina zverejnila výzvu MAS-037/4.2/1:
Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov.
Typ výzvy: Uzavretá

Dátum vyhlásenia: 9. 9. 2020

Dátum uzavretia: 30. 10. 2020

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ + ŠR): 100 000,00 €

Intenzita pomoci:

Výška podpory z celkových oprávnených výdavkov 1. výstup v rámci prílohy

I. Základná miera podpory z celkových oprávnených výdavkov: pre mikro, malý a stredný podnik: 50% v prípade menej rozvinutých regiónov

2. výstup mimo prílohy I. Miera podpory z celkových oprávnených výdavkov pre mikro a malé podniky: 55%

Výzva je zverejnená na stránke MAS Rajecká dolina:

https://www.masrajeckadolina.sk/vyzvy/prv/vyzva-mas-037-4-2-1-podpora-pre-investicie-na-spracovanie-uvadzanie-na-trh-a-alebo-vyvoj-polnohospodarskych-produktov/Ing. Lenka Jantošková

administratívny pracovník

MAS Rajecká dolinawww.masrajeckadolina.skMASRD

Vytvorené: 10. 9. 2020
Posledná aktualizácia: 10. 9. 2020 16:53
Autor: Správce Webu