Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Harmonogram vývozu komunálneho odpadu


Vývoz KO sa realizuje každé dva týždne a to v párnom týždni  vždy v pondelok.


Vývoz zabezpečuje firma:

T+T a.s. , ul. A. Kmeťa 315/18

010 01 Žilina