Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Štatistika


ŠTATISTIKA  OBYVATEĽOV Obce Stránske k  31.12.2019

Počet obyvateľov k 31.12.2019: 888
z toho:  -  občanov  nad 15 rokov: 730
              -  deti do 15 rokov: 158


Prehľad obyvateľov podľa veku a  pohlavia:

deti do 15 rokov: dievčatá: 76
  chlapci: 82
mládež od 15 - 18 rokov: dievčatá: 13
  chlapci: 12
dospelí: ženy: 361
  muži: 344


Zmeny v stave obyvateľov za obdobie od 01.01.2019 - 31.12.2019

prihlásených: 34
odhlásených: 13
narodených: 10
zomrelých: 6