Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Štatistika


ŠTATISTIKA  OBYVATEĽOV Obce Stránske k  31.12.2020

Počet obyvateľov k 31.12.2020: 893
z toho:  -  občanov  nad 15 rokov: 731
              -  deti do 15 rokov: 162


Prehľad obyvateľov podľa veku a  pohlavia:

deti do 15 rokov: dievčatá: 82
  chlapci: 80
mládež od 15 - 18 rokov: dievčatá: 11
  chlapci: 12
dospelí: ženy: 363
  muži: 345


Zmeny v stave obyvateľov za obdobie od 01.01.2020 - 31.12.2020

prihlásených: 24
odhlásených: 11
narodených: 13
zomrelých: 9