Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Štatistika


ŠTATISTIKA  OBYVATEĽOV Obce Stránske k  31.12.2016

Počet obyvateľov k 31.12.2016: 827
z toho:  -  občanov  nad 15 rokov: 698
              -  deti do 15 rokov: 129


Prehľad obyvateľov podľa veku a  pohlavia:

deti do 15 rokov: dievčatá: 63
  chlapci: 66
mládež od 15 - 18 rokov: dievčatá: 12
  chlapci: 11
dospelí: ženy: 341
  muži: 334


Zmeny v stave obyvateľov za obdobie od 01.01.2016 - 31.12.2016

prihlásených: 43
odhlásených: 14
narodených: 7
zomrelých: 6