Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Štatistika


ŠTATISTIKA  OBYVATEĽOV Obce Stránske k  31.12.2018

Počet obyvateľov k 31.12.2018: 861
z toho:  -  občanov  nad 15 rokov: 716
              -  deti do 15 rokov: 145


Prehľad obyvateľov podľa veku a  pohlavia:

deti do 15 rokov: dievčatá: 70
  chlapci: 75
mládež od 15 - 18 rokov: dievčatá: 13
  chlapci: 7
dospelí: ženy: 354
  muži: 342


Zmeny v stave obyvateľov za obdobie od 01.01.2018 - 31.12.2018

prihlásených: 23
odhlásených: 12
narodených: 7
zomrelých: 5