Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
17.09.2018

Zmluva o zriadení vecného bremena

2018

Neuvedené

Obec Stránske

Stredoslovenská distribučná a.s.

28.05.2018

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy

126/002/18

90 470,63 EUR deväťdesiattisícštyristosedemdesiat €, 63/100

Obec Stránske

Prima Banka Slovensko a.s.

04.05.2018

Zmluva o dielo

201701

89 571,71 EUR osemdesiatdeväťtisícpäťstosedemdesiatjeden eur

Obec Stránske

TPC Group s.r.o.

17.04.2018

Zmluva o terminovanom úvere

126/001/18

84 000,00 EUR osemdesiatštyritisíc EUR

Obec Stránske

Prima Banka Slovensko a.s.

23.03.2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

148343

1 400,00 EUR jedentisíštyristo

Obec Stránske

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

19.02.2018

nájomná zmluva

25.06.2017

viď zoznam

Radoslav Vandlík

Obec Stránske

19.02.2018

nájomná zmluva

01.05.2016

viď zoznam

Antom Ursík

Obec Stránske

19.02.2018

nájomná zmluva č.1/2016

01/2016

viď zoznam

Farma LM s.r.o.

Obec Stránske

19.02.2018

nájomná zmluva

03/2014

viď zoznam

Jozef Majerčík-SHR

Obec Stránske

19.02.2018

zmluva o nájme pozemkov

2018

viď zoznam

Obec Stránske

Lesné družstvo Hájik v Stránskom

19.02.2018

Rámcová dohoda

1800/2017

viď zoznam

T+T, a.s.

Obec Stránske

31.08.2017

Zmluva o dielo preprava a zneškodňovanie odpadu 200108 a 200125

11/2017

4,00 EUR + DPH €

Obec Stránske

Enviro ways s.r.o.

23.06.2017

Zámenná zmluva

10/2017

viď zmluva €

Obec Kunerad

Obec Stránske

19.06.2017

Zmluva o vytvorení webového sídla

8/2017

590,00 EUR + DPH €

Obec Stránske

Galileo Corporation s.r.o.

19.06.2017

Zmluva o prevádzke webového sídla

9/2017

299,00 EUR + DPH €

Obec Stránske

Galileo Corporation s.r.o.

05.05.2017

Zmluva o poskytování služieb a Licenčná zmluva č. 2000/384

7/2017

viď zmluva €

Obec Stránske

Remek, s.r.o.

02.05.2017

Zmluva o poskytování služieb č. MSD_Stránske_01

6/2017

570,00 EUR /rok €

MAPA Slovakia Digital, s.r.o.

Obec Stránske

05.05.2016

Zmluva o audítorskej činnosti

2016

viď zmluva €

Ing. Cibulová Daniela, certifikovaný audítor

Obec Stránske

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: