FZO archív

Zmluvy

ID Číslo zmluvy Ročník Predmet zmluvy Cena Zverejnené Dodávateľ Príloha
60 aktualizácia žiadosti zo zmluvy o dielo č. SB 23112015/09 2017 aktualizácia žiadosti viď zmluva € 06.07.2017 Premier Consulting EU s.r.o. Počet stiahnutí
59 Dodatok k zmluve o dielo č. SB 23112015/08 2017 štúdia uskutočniteľnosti viď zmluva € 06.07.2017 Premier Consulting EU s.r.o. Počet stiahnutí
58 Dohoda č. 7/§ 50j/NS 2017 2017 finančný príspevok na 1 uchádzača 5 030,97 € € 28.02.2017 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Žilina Počet stiahnutí
57 Dodatok č. 1 k zmluve č. ZLP-2016-0583 2016 zmena zmluvy bez € 25.10.2016 DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Počet stiahnutí
56 Zmluva č. ZLP-2016-0583 2015 služby IS DCOM bez € 15.12.2015 DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Počet stiahnutí
55 Zmluva o spolupráci 2017 2% zo zaplatenej dane z príjmov bez € 22.02.2017 Nadácia Spoločne pre región Počet stiahnutí
54 Mandátna zmluva 2017 služby v oblasti VO 80,00 €/mesiac € 22.02.2017 INGSTAV Žilina s.r.o. Počet stiahnutí
53 Zmluva o vývoze KO 2016 vývoz VOK 1,42 €/km 18,47 €/VOK € 22.02.2017 URÍK s.r.o. Počet stiahnutí
52 Nájomná zmluva č. 2/2016 2016 prenájom poľnohospodárskej pôdy 48,29 € € 22.02.2017 FARMA LM s.r.o. Počet stiahnutí
51 Nájomná zmluva č. 1/2016 2016 prenájom poľnohospodárskej pôdy 670,50 € € 22.02.2017 FARMA LM s.r.o. Počet stiahnutí
50 Darovacia zmluva 2016 peňažný dar 482,10 € 22.02.2017 Nadácia Spoločne pre región Počet stiahnutí
49 Darovacia zmluva 2016 peňažný dar 1789,26 € € 22.02.2017 Nadácia Spoločne pre región Počet stiahnutí
48 dohoda č. 07/2016/09 2016 príspevok na opravu MK 3 500 € € 22.02.2017 LESY SR, š.p. Počet stiahnutí
47 Zmluva č. 1611843 2016 verejný prenos prostredníctvom rozhlasu 38,50 €/ rok € 30.11.-0001 SLOVGRAM Počet stiahnutí
46 Dohoda o spolupráci 2016 hodiny tanečnej a pohybovej prípravy 3,00 €/mesiac/1 žiak € 22.02.2017 SZUŠ Počet stiahnutí
45 Zmluva o dielo 2016 kontrola hasiacich prístrojov v prílohe € 22.02.2017 FIRE Žilina, s.r.o. Počet stiahnutí
44 Darovacia zmluva 2016 osobné počítače bez € 22.02.2017 MOBIS Slovakia s.r.o. Počet stiahnutí
43 Zmluva o zabezpečenení systému 2016 združené nakladanie s odpadmi z obalov bez € 22.02.2017 NATUR-PACK, a.s. Počet stiahnutí
42 Zmluva o dielo č. 01/2015 2016 ÚPN-O Stránske 13 740 € 22.02.2017 Inch. arch. Peter Nezval Počet stiahnutí
41 Mandátna zmluva č. 3/2016 2016 obstarávanie UPN-O 6690 € 22.02.2017 Ing. arch. Ján Burian - URBION Počet stiahnutí