Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Základné informácie 

Prvá písomná zmienka: rok 1368
Nadmorská výška: 487 m.n.m.
Rozloha: 1875 ha
Počet obyvateľov: 888
   

 

Obec Stránske

Názov obce Stránske dostalo svoj názov podľa charakteru chotára. Leží skryté v údolí obklopenom príkrymi sráňavami, kedysi pokrytými jedľovým a dubovým porastom. V týchto súvislostiach pozoruhodné je úradné maďarské pomenovanie obce z rokov 1907 - 1918 ako Alsóosztorány (Dolné Stránske), kým obec Stráňavy v Žilinskom okrese mala názov Felsöosztorány (prívlastok Horné).

18.09.2020

Nové opatrenie ÚVZ platné od 18.9.2020

V prílohe je nové opatrenie pre prevádzky a služby platné od 18.9.2020

Detail

17.09.2020

Nové opatrenia ÚVZ platné od 18.9.2020

V prílohe sú nové opatrenia ÚVZ platné od 18.9.2020

Detail

10.09.2020

Výzva na podávanie projektov z MAS Rajecká dolina

MAS Rajecká dolina zverejnila výzvu MAS-037/4.2/1: Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov. Typ výzvy: Uzavretá Dátum vyhlásenia: 9. 9. 2020 Dátum uzavretia: 30. 10. 2020 Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ + ŠR): 100 000,00 € Intenzita pomoci: Výška podpory z celkových oprávnených výdavkov 1. výstup v rámci prílohy I. Základná miera podpory z celkových oprávnených výdavkov: pre mikro, malý a stredný podnik: 50% v prípade menej rozvinutých regiónov 2. výstup mimo prílohy I. Miera podpory z celkových oprávnených výdavkov pre mikro a malé podniky: 55% Výzva je zverejnená na stránke MAS Rajecká dolina: https://www.masrajeckadolina.sk/vyzvy/prv/vyzva-mas-037-4-2-1-podpora-pre-investicie-na-spracovanie-uvadzanie-na-trh-a-alebo-vyvoj-polnohospodarskych-produktov/ Ing. Lenka Jantošková administratívny pracovník MAS Rajecká dolina www.masrajeckadolina.sk MASRD

Detail

28.08.2020

Nové opatrenia Covid-19

V prílohe nové opatrenia v súvislosti s Covid -19

Detail

23.08.2020

Poďakovanie

Poďakovanie chcem adresovať všetkým,ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k veľmi vydareným Hodom v našej obci.Bez dobrého počasia by to nebolo možné a za to treba tiež ďakovať.Osobitné poďakovanie patrí poslancom OZ ,ktorí zabezpečili občerstvenie na kultúrnom programe.S vďakou starosta obce.

Detail

28.07.2020

Poďakovanie

Aj touto cestou chcem vysloviť poďakovanie všetkým ,či už hasičom ,ale i občanom ,ktorí akýmkoľvek spôsobom boli nápomocní pri veľkom daždi v piatok 24.7.2020 a následnom odstraňovaní škôd .Zároveň sa ospravedlňujem tým,ktorým sme nedokázali pomôcť tak ako by to bolo potrebné zo strany obce.Musím však spomenúť ,že takýto ,,rýchly a výdatný dážď /86 mm/,, ešte v obci nebol minimálne od roku 2010.

Detail

22.06.2020

Oznam Mesta Rajecké Teplice

Začína sa rekonštruovať zdravotné stredisko v Rajeckých Tepliciach a z toho dôvodu sú nejaké opatrenia vo veci dočasného presťahovania Dobrý deň. Od 01. 07. 2020 mesto realizuje komplexnú rekonštrukciu nášho zdravotného strediska. Z uvedeného titulu Vám oznamujeme nasledovné zmeny: - Zubné ambulancie (MUDr. Tregerová a MUDr. Vojtikevičová) budú v pôvodných priestoroch zdravotného strediska v prevádzke aj počas rekonštrukcie, podľa možnosti s čo najkratšími prerušeniami, preto je potrebné sa o ich aktuálnych ordinačných hodinách informovať priebežne - Detské ambulancie (MUDr. Útly a MUDr. Vojtikevič) budú od uvedeného termínu, t. j. 01. 07. v náhradných priestoroch na prízemí budovy mestského úradu tu v R. Tepliciach, Nám. SNP č. 29/1. Vstup do týchto ambulancií bude od námestia, pravými vchodovými dverami - ambulancie pre dospelých (MUDr. Michnica a MUDr. Babjak), urologická ambulancia (MUDr. Jakubčík) a diabetologická ambulancia (MUDr. Radolec) budú tak isto od uvedeného termínu, t. j. 01. 07. v náhradných priestoroch na prízemí budovy mestského úradu tu v R. Tepliciach, Nám. SNP č. 29/1. Vstup do týchto ambulancií bude od námestia, ľavými vchodovými dverami - Chirurgická ambulancia (MUDr. Šulan) nebude počas rekonštrukcie v meste v prevádzke a ambulancia ušné, nosné, krčne (MUDr. Kľučková) bude v prevádzke iba v Rajci. Uvedené Vám dávame týmto na vedomie a prosíme Vás, aby ste o tejto skutočnosti informovali vhodným spôsobom aj svojich obyvateľov. S pozdravom Mikula,prednosta MsÚ

Detail

12.06.2020

Oznámenie o ukončení núdzoveho stavu

V prílohe je obsiahnuté oznámenie o ukončení núdzoveho stavu v SR

Detail

10.06.2020

Nové opatrenia ÚVZ

V prílohach sú najnovšie opatrenia ÚVZ

Detail

20.05.2020

Upozornenie !!!

1. Chcem dôsledne požiadať občanov ,aby nespaľovali rôzny odpad na svojich záhradách/jednak je to zakázané v zmysle zákona o odpadoch,ale aj je to pre väčšinu obyvateľov obťažujúce a zároveň nepriaznivé pre stav ovzdušia . 2. Tiež chcem požiadať poniektorých občanov ,aby prestali sypať trávu z kosenia trávnikov do potoka,alebo iné plochy.Chcem vyzvať na využívanie kompostérov/ktoré ste dostali/ resp.vlastné kompostoviská v záhradách.Ďakujem za pochopenie

Detail

25.02.2020

karneval 2020

karneval 2020

karneval

Detail

25.02.2020

Fašiangy 2020

Fašiangy 2020

Fašiangy 2020

Detail

06.09.2019

Hody 2019

Hody 2019

2. časť

Detail

06.09.2019

Hody 2019

Hody 2019

1. časť

Detail

06.09.2019

Hody 2019 - sv.omša

Hody 2019 - sv.omša

hody 2019

Detail

Novinky a aktuality z nášho webu.
Stiahnite si zdarma mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií