Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Základné informácie 

Prvá písomná zmienka: rok 1368
Nadmorská výška: 487 m.n.m.
Rozloha: 1875 ha
Počet obyvateľov: 888
   

 

Obec Stránske

Názov obce Stránske dostalo svoj názov podľa charakteru chotára. Leží skryté v údolí obklopenom príkrymi sráňavami, kedysi pokrytými jedľovým a dubovým porastom. V týchto súvislostiach pozoruhodné je úradné maďarské pomenovanie obce z rokov 1907 - 1918 ako Alsóosztorány (Dolné Stránske), kým obec Stráňavy v Žilinskom okrese mala názov Felsöosztorány (prívlastok Horné).

23.10.2020

Uznesenie Vlády SR + postup pri testovaní

V dvoch samostatných prílohach je uvedené najnovšie uznesenie Vlády SR a postup ,termín testovania .V našej obci bude testovacia miestnosť v sále KD.Bližšie podrobnosti budú známe v priebehu budúceho týždňa o ktorých Vás budem informovať.

Detail

21.10.2020

Zmena e-mailových adries obce

Z dôvodu ukončenia niektorých služieb T-com v oblasti poskytovania mailových adries k 30.11.2020 môžete už od dnes 21.10.2020 využívať nové mailové adresy na Obec Stránske nasledovne: p.Kolárová -ekonómka obce e-mail:ekonom@stranske.sk p.Majerčíková Viera e-mail:podatelna@stranske.sk Mitaš-starosta obce e-mail:starosta@stranske.sk

Detail

15.10.2020

Opatrenia ÚVZ platné od 15.10.2020

V prílohe sú opatrenia ÚVZ platné od 15.10.2020

Detail

13.10.2020

Oznam pre chovateľov ošípaných

V prílohe je žiadosť o súčinnosť chovateľov ošípaných a súvisiace požiadavky od Reg.veterinárnej správy .

Detail

13.10.2020

Užitočná informácia

OÚ Žilina ,odbor krízoveho riadenia zriadil Krízovú informačnú linku pre občanov za účelom zorientovania sa v nariadeniach vlády a ÚVZ vo veci opatrení súvisiaci s COVID - 19. Tel. linka 041/5117505 v čase 8,00 - 15,30. Pozn.Linka neslúži na objednanie na testovanie Covid - 19.!

Detail

30.09.2020

Vyhlásenie núdzovy stav Vládou SR

V prílohe je uznesenie Vlády SR -vyhlásenie núdzovy stav v SR

Detail

10.09.2020

Výzva na podávanie projektov z MAS Rajecká dolina

MAS Rajecká dolina zverejnila výzvu MAS-037/4.2/1: Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov. Typ výzvy: Uzavretá Dátum vyhlásenia: 9. 9. 2020 Dátum uzavretia: 30. 10. 2020 Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ + ŠR): 100 000,00 € Intenzita pomoci: Výška podpory z celkových oprávnených výdavkov 1. výstup v rámci prílohy I. Základná miera podpory z celkových oprávnených výdavkov: pre mikro, malý a stredný podnik: 50% v prípade menej rozvinutých regiónov 2. výstup mimo prílohy I. Miera podpory z celkových oprávnených výdavkov pre mikro a malé podniky: 55% Výzva je zverejnená na stránke MAS Rajecká dolina: https://www.masrajeckadolina.sk/vyzvy/prv/vyzva-mas-037-4-2-1-podpora-pre-investicie-na-spracovanie-uvadzanie-na-trh-a-alebo-vyvoj-polnohospodarskych-produktov/ Ing. Lenka Jantošková administratívny pracovník MAS Rajecká dolina www.masrajeckadolina.sk MASRD

Detail

20.05.2020

Upozornenie !!!

1. Chcem dôsledne požiadať občanov ,aby nespaľovali rôzny odpad na svojich záhradách/jednak je to zakázané v zmysle zákona o odpadoch,ale aj je to pre väčšinu obyvateľov obťažujúce a zároveň nepriaznivé pre stav ovzdušia . 2. Tiež chcem požiadať poniektorých občanov ,aby prestali sypať trávu z kosenia trávnikov do potoka,alebo iné plochy.Chcem vyzvať na využívanie kompostérov/ktoré ste dostali/ resp.vlastné kompostoviská v záhradách.Ďakujem za pochopenie

Detail

19.05.2020

Verejná výzva k občanom

Verejná výzva k občanom: Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti vyzývame občanov, aby boli opatrný pri ochrane svojho majetku. Je potrebné najmä zamykať brány vedúce k pozemkom a dvere na bytoch a domoch, nenechávať kľúče vo dverách z vonkajšej strany a poriadne zabezpečiť majetok. Tiež vyzývame na dôležitosť, ba až nutnosť používania ochranných reflexných prvkov na odeve, pokiaľ sa pohybujete po ceste za zníženej viditeľnosti, v ranných a večerných hodinách. Ďalej zdôrazňujeme, aby ste kráčali po chodníkoch a kde nie je vybudovaný, tak po správnom okraji cesty. Myslíte na svoju bezpečnosť a chráňte svoj život.

Detail

11.05.2020

Knižnica

Po dlhšej dobe bude opäť otvorená knižnica za nasledovných podmienok : streda 15,00 - 18,00 vstup do knižnice s rúškom na tvári použiť dezinfekciu nebude možné používať internet v knižnici,iba vymeniť knihy vstup po jednom /v rámci rodiny aj vstup s deťmi/

Detail

25.02.2020

karneval 2020

karneval 2020

karneval

Detail

25.02.2020

Fašiangy 2020

Fašiangy 2020

Fašiangy 2020

Detail

06.09.2019

Hody 2019

Hody 2019

2. časť

Detail

06.09.2019

Hody 2019

Hody 2019

1. časť

Detail

06.09.2019

Hody 2019 - sv.omša

Hody 2019 - sv.omša

hody 2019

Detail

Novinky a aktuality z nášho webu.
Stiahnite si zdarma mobilnú aplikáciu.
×
Viac informácií