Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Stránske aktuálne

 

Správy

Nové opatrenie ÚVZ platné od 18.9.2020

V prílohe je nové opatrenie pre prevádzky a služby platné od 18.9.2020 celý text

ostatné | 18. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Nové opatrenia ÚVZ platné od 18.9.2020

V prílohe sú nové opatrenia ÚVZ platné od 18.9.2020 celý text

ostatné | 17. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Výzva na podávanie projektov z MAS Rajecká dolina

MAS Rajecká dolina zverejnila výzvu MAS-037/4.2/1:
Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych produktov.
Typ výzvy: Uzavretá

Dátum vyhlásenia: 9. 9. 2020

Dátum uzavretia: 30. 10. 2020

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ + ŠR): 100 000,00 €

Intenzita pomoci:

Výška podpory z celkových oprávnených výdavkov 1. výstup v rámci prílohy

I. Základná miera podpory z celkových oprávnených výdavkov: pre mikro, malý a stredný podnik: 50% v prípade menej rozvinutých regiónov

2. výstup mimo prílohy I. Miera podpory z celkových oprávnených výdavkov pre mikro a malé podniky: 55%

Výzva je zverejnená na stránke MAS Rajecká dolina:

https://www.masrajeckadolina.sk/vyzvy/prv/vyzva-mas-037-4-2-1-podpora-pre-investicie-na-spracovanie-uvadzanie-na-trh-a-alebo-vyvoj-polnohospodarskych-produktov/Ing. Lenka Jantošková

administratívny pracovník

MAS Rajecká dolinawww.masrajeckadolina.skMASRD celý text

ostatné | 10. 9. 2020 | Autor: Správce Webu

Nové opatrenia Covid-19

V prílohe nové opatrenia v súvislosti s Covid -19 celý text

ostatné | 28. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Poďakovanie

Poďakovanie chcem adresovať všetkým,ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k veľmi vydareným Hodom v našej obci.Bez dobrého počasia by to nebolo možné a za to treba tiež ďakovať.Osobitné poďakovanie patrí poslancom OZ ,ktorí zabezpečili občerstvenie na kultúrnom programe.S vďakou starosta obce. celý text

ostatné | 23. 8. 2020 | Autor: Správce Webu

Poďakovanie

Aj touto cestou chcem vysloviť poďakovanie všetkým ,či už hasičom ,ale i občanom ,ktorí akýmkoľvek spôsobom boli nápomocní pri veľkom daždi v piatok 24.7.2020 a následnom odstraňovaní škôd .Zároveň sa ospravedlňujem tým,ktorým sme nedokázali pomôcť tak ako by to bolo potrebné zo strany obce.Musím však spomenúť ,že takýto ,,rýchly a výdatný dážď /86 mm/,, ešte v obci nebol minimálne od roku 2010. celý text

ostatné | 28. 7. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznam Mesta Rajecké Teplice

Začína sa rekonštruovať zdravotné stredisko v Rajeckých Tepliciach a z toho dôvodu sú nejaké opatrenia vo veci dočasného presťahovania
Dobrý deň.

Od 01. 07. 2020 mesto realizuje komplexnú rekonštrukciu nášho zdravotného strediska.

Z uvedeného titulu Vám oznamujeme nasledovné zmeny:

- Zubné ambulancie (MUDr. Tregerová a MUDr. Vojtikevičová) budú v pôvodných priestoroch zdravotného strediska v prevádzke aj počas rekonštrukcie, podľa možnosti s čo najkratšími prerušeniami, preto je potrebné sa o ich aktuálnych ordinačných hodinách informovať priebežne

- Detské ambulancie (MUDr. Útly a MUDr. Vojtikevič) budú od uvedeného termínu, t. j. 01. 07. v náhradných priestoroch na prízemí budovy mestského úradu tu v R. Tepliciach, Nám. SNP č. 29/1. Vstup do týchto ambulancií bude od námestia, pravými vchodovými dverami

- ambulancie pre dospelých (MUDr. Michnica a MUDr. Babjak), urologická ambulancia (MUDr. Jakubčík) a diabetologická ambulancia (MUDr. Radolec) budú tak isto od uvedeného termínu, t. j. 01. 07. v náhradných priestoroch na prízemí budovy mestského úradu tu v R. Tepliciach, Nám. SNP č. 29/1. Vstup do týchto ambulancií bude od námestia, ľavými vchodovými dverami

- Chirurgická ambulancia (MUDr. Šulan) nebude počas rekonštrukcie v meste v prevádzke a ambulancia ušné, nosné, krčne (MUDr. Kľučková) bude v prevádzke iba v Rajci.Uvedené Vám dávame týmto na vedomie a prosíme Vás, aby ste o tejto skutočnosti informovali vhodným spôsobom aj svojich obyvateľov.S pozdravomMikula,prednosta MsÚ

celý text

ostatné | 22. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Oznámenie o ukončení núdzoveho stavu

V prílohe je obsiahnuté oznámenie o ukončení núdzoveho stavu v SR celý text

ostatné | 12. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Nové opatrenia ÚVZ

V prílohach sú najnovšie opatrenia ÚVZ celý text

ostatné | 10. 6. 2020 | Autor: Správce Webu

Upozornenie !!!

1. Chcem dôsledne požiadať občanov ,aby nespaľovali rôzny odpad na svojich záhradách/jednak je to zakázané v zmysle zákona o odpadoch,ale aj je to pre väčšinu obyvateľov obťažujúce a zároveň nepriaznivé pre stav ovzdušia .
2. Tiež chcem požiadať poniektorých občanov ,aby prestali sypať trávu z kosenia trávnikov do potoka,alebo iné plochy.Chcem vyzvať na využívanie kompostérov/ktoré ste dostali/ resp.vlastné kompostoviská v záhradách.Ďakujem za pochopenie celý text

ostatné | 20. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Verejná výzva k občanom

Verejná výzva k občanom:
Z dôvodu zvýšenia bezpečnosti vyzývame občanov, aby boli opatrný pri ochrane svojho majetku. Je potrebné najmä zamykať brány vedúce k pozemkom a dvere na bytoch a domoch, nenechávať kľúče vo dverách z vonkajšej strany a poriadne zabezpečiť majetok. Tiež vyzývame na dôležitosť, ba až nutnosť používania ochranných reflexných prvkov na odeve, pokiaľ sa pohybujete po ceste za zníženej viditeľnosti, v ranných a večerných hodinách. Ďalej zdôrazňujeme, aby ste kráčali po chodníkoch a kde nie je vybudovaný, tak po správnom okraji cesty. Myslíte na svoju bezpečnosť a chráňte svoj život. celý text

ostatné | 19. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Knižnica

Po dlhšej dobe bude opäť otvorená knižnica za nasledovných podmienok : streda 15,00 - 18,00
vstup do knižnice s rúškom na tvári
použiť dezinfekciu
nebude možné používať internet v knižnici,iba vymeniť knihy
vstup po jednom /v rámci rodiny aj vstup s deťmi/ celý text

ostatné | 11. 5. 2020 | Autor: Správce Webu

Poďakovanie našim hasičom

Chcem poďakovať našim hasičom /ale aj ostatných DHZ a profesionálnych hasičov/,ktorí v pondelok 27.4. veľmi promtne zareagovali a podieľali sa na zlikvidovaní požiaru lesa nad kúpaliskom Laura v Rajeckých Tepliciach v dosť ťažko dostupnom teréne. celý text

ostatné | 28. 4. 2020 | Autor: Správce Webu
Aktuálne informácie do Vášho telefónu 1

Aktuálne informácie do Vášho telefónu

Pripravili sme pre Vás jednoduchý a rýchly spôsob, ako mať aktuálne informácie z našej obce vo Vašom mobilnom telefóne, alebo tablete. Stačí si zdarma nainštalovať mobilnú aplikáciu V OBRAZE.

celý text

ostatné | 24. 3. 2020 | Autor: Správce Webu

Výsledky volieb do NR SR v obci Stránske, konané dňa 29.02.2020

výsledky volieb celý text

ostatné | 29. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

Nové hasičské vozidlo pre Obec

Včera 24.2.2020 sme slávnostne prebrali klúče od nového hasičského vozidla Iveco -Daily z rúk p. ministerky vnútra p.Denisy Sakovej v priestoroch Hasičskej záchrannej brigády v Žiline.Naši hasiči sa konečne dočkali tohto vozidla ,ktoré je vybavené skutočne vzorovo .Prajem hasičom ,aby ho nemuseli nikdy použiť na ostro ,ale len pre precvičovanie .Nech dlhodobo slúži v prospech občanov ,resp. tým ktorí to budú potrebovať.Výzyvam mládež ,ktorí nie sú členmi a mali by záujem nech sa zaujímajú u predsedu DHZ p.Fašanka Miroslava.Ďakujem MV SR ,že sme aj my mohli byť v zozname obcí ,ktoré toto auto dostali. celý text

ostatné | 25. 2. 2020 | Autor: Správce Webu

OZNAM - Dane z nehnuteľnosti

Daň z nehnuteľnosti celý text

ostatné | 24. 1. 2020 | Autor: Správce Webu

Miestne dane na rok 2020

VZN o dani z nehnuteľnosti,poplatok za vývoz KO,daň za psa a daň z ubytovania na rok 2020 sa nachádzajú v časti Obecný úrad/miestne dane celý text

ostatné | 16. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Aerovizualna prehliadka obce

Na tomto linku nájdete aerovizuálnu prehliadku obce: celý text

ostatné | 8. 9. 2015 | Autor: Správce Webu

Zoznam tlačív-životné prostredie

Žiadosť o výrub drevín celý text

ostatné | 26. 5. 2015 | Autor: Správce Webu