Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Samospráva

Komisie


Stranske

 

 

 

 

 

Zriadené komisie
 
Komisia verejného poriadku: predseda: JUDr. Lenka Gallová
  člen: Miroslav Tomaník
   
Komisia stavebná a životného prostredia: predseda: Ing. Zuzana Tomaníková
  člen: Stanislav Čišecký
   
Komisia kultúry, športu a rozvoja obce: predseda: Zuzana Kultanová
  členovia: Jana Škorvánková
                   Miloš Chrachala