Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Tlačivá

Tlačivá Ocú

čestné vyhlásenie Stiahnuté: 252x | 29.05.2015

ohlásenie SHR Stiahnuté: 275x | 29.05.2015

splnomocnenie Stiahnuté: 375x | 29.05.2015

žiadosť o vydanie rybárskeho lístka Stiahnuté: 251x | 29.05.2015

žiadosť o zrušenie SHR Stiahnuté: 343x | 29.05.2015

Zoznam tlačív pre daň z nehnuteľnosti

daň z nehnuteľnosti Stiahnuté: 273x | 28.05.2015

hlásenie o počtu ubytovaných Stiahnuté: 248x | 28.05.2015

potvrdenie o podaní daňového priznania Stiahnuté: 213x | 28.05.2017

poučenie na vyplnenie daňového priznania Stiahnuté: 226x | 28.05.2015

Zoznam tlačív - stavebné

drobná stavba prípojky Stiahnuté: 324x | 27.05.2015

návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 358x | 27.05.2015

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 317x | 07.03.2015

ohlasenie stavebných úprav Stiahnuté: 242x | 16.06.2015

návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 283x | 21.05.2015

žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 303x | 27.05.2015

žiadosť o povolenie terénnych úprav Stiahnuté: 287x | 27.05.2015

žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 233x | 27.05.2015

žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia Stiahnuté: 277x | 27.05.2015

žiadosť o stanovisko k pripravovanému zámeru výstavby Stiahnuté: 327x | 27.05.2015

žiadosť o určenie súpisného čísla Stiahnuté: 291x | 27.05.2015

Stránka