Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Tlačivá

Tlačivá Ocú

čestné vyhlásenie Stiahnuté: 271x | 29.05.2015

ohlásenie SHR Stiahnuté: 284x | 29.05.2015

splnomocnenie Stiahnuté: 387x | 29.05.2015

žiadosť o vydanie rybárskeho lístka Stiahnuté: 266x | 29.05.2015

žiadosť o zrušenie SHR Stiahnuté: 358x | 29.05.2015

Zoznam tlačív pre daň z nehnuteľnosti

daň z nehnuteľnosti Stiahnuté: 282x | 28.05.2015

hlásenie o počtu ubytovaných Stiahnuté: 261x | 28.05.2015

potvrdenie o podaní daňového priznania Stiahnuté: 225x | 28.05.2017

poučenie na vyplnenie daňového priznania Stiahnuté: 236x | 28.05.2015

Zoznam tlačív - stavebné

drobná stavba prípojky Stiahnuté: 335x | 27.05.2015

návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 378x | 27.05.2015

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 333x | 07.03.2015

ohlasenie stavebných úprav Stiahnuté: 258x | 16.06.2015

návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 302x | 21.05.2015

žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 315x | 27.05.2015

žiadosť o povolenie terénnych úprav Stiahnuté: 298x | 27.05.2015

žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 243x | 27.05.2015

žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia Stiahnuté: 291x | 27.05.2015

žiadosť o stanovisko k pripravovanému zámeru výstavby Stiahnuté: 348x | 27.05.2015

žiadosť o určenie súpisného čísla Stiahnuté: 305x | 27.05.2015

Stránka