Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Tlačivá

Tlačivá Ocú

čestné vyhlásenie Stiahnuté: 279x | 29.05.2015

ohlásenie SHR Stiahnuté: 289x | 29.05.2015

splnomocnenie Stiahnuté: 395x | 29.05.2015

žiadosť o vydanie rybárskeho lístka Stiahnuté: 272x | 29.05.2015

žiadosť o zrušenie SHR Stiahnuté: 365x | 29.05.2015

Zoznam tlačív pre daň z nehnuteľnosti

daň z nehnuteľnosti Stiahnuté: 288x | 28.05.2015

hlásenie o počtu ubytovaných Stiahnuté: 267x | 28.05.2015

potvrdenie o podaní daňového priznania Stiahnuté: 231x | 28.05.2017

poučenie na vyplnenie daňového priznania Stiahnuté: 243x | 28.05.2015

Zoznam tlačív - stavebné

drobná stavba prípojky Stiahnuté: 343x | 27.05.2015

návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 394x | 27.05.2015

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 346x | 07.03.2015

ohlasenie stavebných úprav Stiahnuté: 265x | 16.06.2015

návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 309x | 21.05.2015

žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 323x | 27.05.2015

žiadosť o povolenie terénnych úprav Stiahnuté: 305x | 27.05.2015

žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 248x | 27.05.2015

žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia Stiahnuté: 298x | 27.05.2015

žiadosť o stanovisko k pripravovanému zámeru výstavby Stiahnuté: 365x | 27.05.2015

žiadosť o určenie súpisného čísla Stiahnuté: 316x | 27.05.2015

Stránka