Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Tlačivá

Tlačivá Ocú

čestné vyhlásenie Stiahnuté: 228x | 29.05.2015

ohlásenie SHR Stiahnuté: 264x | 29.05.2015

splnomocnenie Stiahnuté: 365x | 29.05.2015

žiadosť o vydanie rybárskeho lístka Stiahnuté: 237x | 29.05.2015

žiadosť o zrušenie SHR Stiahnuté: 327x | 29.05.2015

Zoznam tlačív pre daň z nehnuteľnosti

daň z nehnuteľnosti Stiahnuté: 250x | 28.05.2015

hlásenie o počtu ubytovaných Stiahnuté: 235x | 28.05.2015

potvrdenie o podaní daňového priznania Stiahnuté: 207x | 28.05.2017

poučenie na vyplnenie daňového priznania Stiahnuté: 214x | 28.05.2015

Zoznam tlačív - stavebné

drobná stavba prípojky Stiahnuté: 309x | 27.05.2015

návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 337x | 27.05.2015

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 307x | 07.03.2015

ohlasenie stavebných úprav Stiahnuté: 228x | 16.06.2015

návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 272x | 21.05.2015

žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 287x | 27.05.2015

žiadosť o povolenie terénnych úprav Stiahnuté: 279x | 27.05.2015

žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 222x | 27.05.2015

žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia Stiahnuté: 264x | 27.05.2015

žiadosť o stanovisko k pripravovanému zámeru výstavby Stiahnuté: 305x | 27.05.2015

žiadosť o určenie súpisného čísla Stiahnuté: 281x | 27.05.2015

Stránka