Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Tlačivá

Tlačivá Ocú

čestné vyhlásenie Stiahnuté: 194x | 29.05.2015

ohlásenie SHR Stiahnuté: 229x | 29.05.2015

splnomocnenie Stiahnuté: 325x | 29.05.2015

žiadosť o vydanie rybárskeho lístka Stiahnuté: 202x | 29.05.2015

žiadosť o zrušenie SHR Stiahnuté: 290x | 29.05.2015

Zoznam tlačív pre daň z nehnuteľnosti

daň z nehnuteľnosti Stiahnuté: 206x | 28.05.2015

hlásenie o počtu ubytovaných Stiahnuté: 203x | 28.05.2015

potvrdenie o podaní daňového priznania Stiahnuté: 172x | 28.05.2017

poučenie na vyplnenie daňového priznania Stiahnuté: 180x | 28.05.2015

Zoznam tlačív - stavebné

drobná stavba prípojky Stiahnuté: 258x | 27.05.2015

návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia Stiahnuté: 278x | 27.05.2015

Ohlásenie drobnej stavby Stiahnuté: 246x | 07.03.2015

ohlasenie stavebných úprav Stiahnuté: 185x | 16.06.2015

návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Stiahnuté: 225x | 21.05.2015

žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Stiahnuté: 252x | 27.05.2015

žiadosť o povolenie terénnych úprav Stiahnuté: 241x | 27.05.2015

žiadosť o povolenie zmeny v užívaní stavby Stiahnuté: 188x | 27.05.2015

žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia Stiahnuté: 230x | 27.05.2015

žiadosť o stanovisko k pripravovanému zámeru výstavby Stiahnuté: 243x | 27.05.2015

žiadosť o určenie súpisného čísla Stiahnuté: 238x | 27.05.2015

Stránka