Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Základné informácie o obci Stránske


Stránske

 

 

 IČO: 00648884


Obecný úrad Stránske
Stránske168
013 13 Rajecké Teplice

 

Telefón: 041/549 37 45
Fax: 041/549 37 45
E-mail: ocustranske@stonline.sk
E-mail starostu obce: jaro.mitas@gmail.com
   
aerovizuálna prehliadka obce: http://youtu.be/g2JbgAm9_UM
Bankové spojenie : 5526128001/5600
Rozloha intravilánu obce: 1875 ha
Počet rodinných domov: 239 (stav k 31.12.2016)
Priemerný vek obyvateľov obce je: 38,59 rokov
(stav k 31.12.2016)
Narodení v období od
1.1.2016 do 31.12.2016:
7
Zosnulí v období od
1.1.2016 do 31.12.2016:
6
Prisťahovaní do obce v období od 1.1.2016 do 31.12.2016: 43
Odsťahovaní z obce v období od 1.1.2016 do 31.12.2016: 14
Počet obyvateľov  obce k 31.12.2016: 827

 

Pohľad na obec obecný úrad Koruna Pohľad na obec
Pohľad na obec pohľad na obec Pohľad na obec Pohľad na obec