Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Základné informácie o obci Stránske


Stránske

 

 

 IČO: 00648884


Obecný úrad Stránske
Stránske168
013 13 Rajecké Teplice

 

Telefón: 041/549 37 45
Fax: -
E-mail: podatelna@stranske.sk
E-mail starostu obce: starosta@stranske.sk
webová stránka obce: www.stranske.sk
aerovizuálna prehliadka obce: http://youtu.be/g2JbgAm9_UM
Bankové spojenie : 5526128001/5600
Rozloha intravilánu obce: 1875 ha
Počet rodinných domov: 254 (stav k 31.12.2020)
Priemerný vek obyvateľov obce je: 38,43 rokov
(stav k 31.12.2020)
Narodení v období od
1.1.2020 do 31.12.2020:
12
Zosnulí v období od
1.1.2020 do 31.12.2020:
9
Prisťahovaní do obce v období od 1.1.2020 do 31.12.2020: 12
Odsťahovaní z obce v období od 1.1.2020 do 31.12.2020: 11
Počet obyvateľov  obce k 31.12.2020: 893

 

Pohľad na obec obecný úrad Koruna Pohľad na obec
Pohľad na obec pohľad na obec Pohľad na obec Pohľad na obec