Menu
Obec Stránske
ObecStránske

Evidencia obyvateľstva

K prihláseniu na trvalý pobyt je potrebné dostaviť sa osobne na Obecný úrad s platným občianskym preukazom. 

TRVALÝ  POBYT

Trvalý pobyt má občan len v budove, alebo jej časti, ktorá je označená súpisným číslom, alebo orientačným číslom a je určená na bývanie, ubytovanie, alebo na individuálnu rekreáciu, ak zákon neustanovuje inak. Za časť budovy sa považuje aj byt. Prihlásenie občana na trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k takejto budove, ani k jej vlastníkovi a má evidenčný charakter.

Miestom trvalého pobytu dieťaťa v čase jeho narodenia je miesto trvalého pobytu jeho matky. Ak nemožno zistiť miesto trvalého pobytu matky, rozumie sa miestom trvalého pobytu dieťaťa v čase jeho narodenia obec, na území ktorej sa dieťa narodilo. Ak ide o dieťa narodené na území SR je začiatkom trvalého pobytu deň jeho narodenia. Ak ide o dieťa narodené v zahraničí, je začiatkom trvalého pobytu deň jeho prihlásenia v ohlasovni.

Prihlásenie na trvalý pobyt:

Potrebné doklady: občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť:

 • platný občiansky preukaz, alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak ide o dieťa do 15 rokov, predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa.      
 • platný cestovný doklad SR, alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR, alebo potvrdenie o občianskom preukaze.
 • doklad o vlastníctve, alebo spoluvlastníctve budovy, alebo jej časti
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana  na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka , alebo všetkých spoluvlastníkov budovy, alebo jej časti s údajmi  nájomcu, ak je budova, alebo jej časť v nájme. Toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak :  
 • ide o prihlásenie vlastníka, alebo spoluvlastníka
 • ide o prihlásenie nájomcu, ak má nájomnú zmluvu uzatvorenú s vlastníkom, alebo so všetkými spoluvlastníkmi na neurčitú dobu.
 • ide o prihlásenie manžela, alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka, alebo nájomcu, podľa bodov 1 a 2
 • vlastník, alebo všetci spoluvlastníci budovy, alebo je časti a nájomca , ak je budova, alebo jej časť v nájme, potvrdia svojim podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý  pobyt  súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.

PRECHODNÝ  POBYT

Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní: prechodný pobyt je tiež pobyt občana trvalo žijúceho  v zahraničí, ktorý ma na území SR trvať viac ako 90 dní. Občan hlási ohlasovni v mieste prechodného pobytu do desiatich dní od ubytovania začiatok miesto a predpokladanú dobu prechodného pobytu , ustanovenia §4 ods. 1 až 8 platia aj na  hlásenie prechodného pobytu  s tým, že sa predkladajú doklady podľa ods.3 Pri hlásení prechodného pobytu je občan povinný predložiť platný občiansky preukaz a doklady podľa §3 odst. 8 písm. c) a d), občan žijúci v zahraničí predkladá namiesto občianskeho preukazu platný cestovný doklad SR. Pri hlásení prechodného pobytu občana hlási údaje uvedené v §11 písm. a) až c), e) až i),l) a n) na prihlasovacom lístku na prechodný pobyt, ktorý je povinný vyplniť a podpísať.  Predpokladaná doba prechodného pobytu môže byť najviac 5 rokov. Ak prechodný pobyt trvá aj po skončení predpokladanej doby, občan je povinný hlásiť prechodný pobyt znova. Ak sa prechodný pobyt skončí pred uplynutím doby, na ktorú bol ohlásený, občan je povinný túto skutočnosť ohlásiť: ak  tak neurobí ohlasovňa o prechodnom pobyte  zruší návrh vlastníka, spoluvlastníka, alebo nájomcu.

ZRUŠENIE TRVALÉHO POBYTU

Zákonná úprava : zákon č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon )

Ohlasovňa obce Stránske záznam o trvalom pobyte zruší:

 • na základe zaslania oznámenia ohlasovne  nového trvalého pobytu občana o skončení tohto trvalého pobytu občana
 • ak občan zomrel, alebo bol vyhlásený za mŕtveho
 • na základe ohlásenia občana, ktorý ohlásil skončenie trvalého pobytu za účelom vycestovania do zahraničia s cieľom žiť v zahraničí (občan, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do za hranice, s cieľom trvalo žiť v zahraničí, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie pobytu ohlasovni, ktorá vedie údaje o trvalom pobyte a občiansky preukaz občana odovzdá  príslušnému okresnému riaditeľstvu PZ. Na ohlasovacom lístku, ktoré vyplní na ohlasovni uvedie štát a miesto pobytu , kam hodlá vycestovať, dátum začiatku pobytu v zahraničí.
 • ak prihlásenie bolo vykonané na základe neplatného, falšovaného, vedome pozmeneného,a lebo cudzieho dokladu, alebo na základe nesprávne uvedených skutočností.
 • na návrh občana oprávneného užívať budovu, alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení, alebo zrušení užívacieho  práva

na návrh vlastník, alebo všetkých spoluvlastníkov budovy, alebo je časti, alebo nájomcu občanovi, občanovi ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo. Návrh nemožno podať voči manželovi a nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka, alebo nájomcu podľa §3 ods. 8 písm. d) budu 2  zákona.,

 • ak budova zanikla

Doklady potrebné k vybaveniu:

 • platná občiansky preukaz
 • písomný návrh na zrušenie trvalého pobytu ( v prípade, že vlastníkom sú viaceré osoby, návrh musia podať všetci vlastníci)
 • doklad, ktorý  potvrdzuje, že osoba ktorej rušia pobyt nemá k predmetnému bytu, alebo budove žiadne užívacie právo (list vlastníctva, nájomnú zmluvu na dobu určitú, právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení príp zrušení užívacieho práva, o zrušení nájomnej zmluvy, o rozvode manželstva a majetkovom vysporiadaní. doklad o  odstránení stavby, alebo doklad o  tom, že občan predložil na prihlásenie k trvalému pobytu neplatný, falšovaný, vedome pozmenený alebo cudzí doklad.

Upozornenie: ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu, miestom trvalého pobytu takéhoto občana sa stáva obec Stránske. Táto skutočnosť bude občanovi oznámená na vývesnej tabuli po dobu 15 dní.

návrh na zrušnie trvalého pobytu

návrh na zrušenie trvalého pobytu.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 33 kB
Stiahnuté: 412×
Vložené: 19. 3. 2015

odhlasovací lístok z trvalého pobytu

odhlasovaci_listok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 113,8 kB
Stiahnuté: 340×
Vložené: 19. 3. 2015

prihlasovací lístok na prechodný pobyt

prihlasovaci_listok_na_prechodny_pobyt.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 118,83 kB
Stiahnuté: 348×
Vložené: 19. 3. 2015

prihlasovací lístok na trvalý pobyt

prihlasovaci_listok_na_trvaly_pobyt.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 117,28 kB
Stiahnuté: 350×
Vložené: 19. 3. 2015

súhlas s prihlásením občana na pobyt

Suhlas_s_prihlasenim_obcana_na_pobyt.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 31 kB
Stiahnuté: 498×
Vložené: 19. 3. 2015

Obecný úrad

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:5
DNES:204
TÝŽDEŇ:1585
CELKOM:423179

Informácie od nás

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom e-mailov

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Natur pack

Natur-pack

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 14. 7. 2024
mierny dážď 30 °C 16 °C
mierny dážď, slabý juhozápadný vietor
vietorJZ, 2.54m/s
tlak1013hPa
vlhkosť64%
zrážky6.61mm