Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
19.02.2021

dodatok č.2

dodatok č.2 ku kúpnej zmluve

viď príloha

Ignác Fuka

Obec Stránske

27.01.2021

dodatok ku kúpnej zmluve

dodatok č. 1

0,00 EUR viď príloha

Obec Stránske

B.Ďurianová, P.Majerčík, M. Laliková

27.01.2021

dodatok k zámennej zmluve

dodatok č.1

viď príloha

Obec Stránske

Ignác Fuka

22.01.2021

zmluva o poskytovaní služieb

zmluva o poskytovaní služieb 2021

Neuvedené

ADOS LÚČ s.r.o.

Obec Stránske

11.12.2020

Zámenná zmluva

20201210

0,00 EUR nula

Obec Stránske

Ignác Fuka

11.12.2020

Kúpna zmluva

10/12/2020

11 409,00 EUR jedenásťtisícštyristodeväť eur

Obec Stránske

B.Ďurianová, P.Majerčík, M. Laliková

25.11.2020

Dohoda

20/25/010/31

viď príloha

Obec Stránske

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina

20.11.2020

Zmluva o dielo

130/2020/08431

11 894,00 EUR jedenásťtisícosemstodeväťdesiatštyri eur

COLAS Slovakia a.s.

Obec Stránske

18.11.2020

Dodatok č.1

č.1 kúpna zmluva Dolinaj Ján a manž.

viď príloha

Ing. Ján Dolinaj a manželka Ing. Katarína Dolinajová

Obec Stránske

08.10.2020

Zmluva o dielo

SB071020

viď príloha

Obec Stránske

Premier Consulting EU s.r.o.

08.10.2020

zmluva o auditorskej činnosti

2020

550,00 EUR päťstopäťdesiat eur

Obec Stránske

Ing. Cibulová Daniela, certifikovaný audítor

12.08.2020

Zmluva o dielo

01/2020

0,00 EUR viď príloha

Obec Stránske

Ing. arch. Peter Nezval

23.07.2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

390,00 EUR tristodeväťdesiat Eur

Ing. Ján Dolinaj a manželka Ing. Katarína Dolinajová

Obec Stránske

26.03.2020

zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

1420344

1 400,00 EUR jedentisícštyristo EUR

Obec Stránske

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

24.03.2020

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

CUET-30-3-2020-SK

690,00 EUR šesťstodeväťdesiat EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Stránske

11.02.2020

Dodatok č. 3 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

dodatok č.3

viď príloha

Obec Stránske

NATUR-PACK, a.s.

22.11.2019

Poistná zmluva č. 2407144417 zo dňa 22.11.2019

2407144417

326,78 EUR tristodvadsaťšesť EUR, sedemdesiatosem centov

Obec Stránske

Generali Poisťovňa a.s.

22.11.2019

Dodatok k zmluve o dielo

SB 23102015/06

viď príloha

Obec Stránske

Premier Consulting EU s.r.o.

20.09.2019

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve

D - 1/2019

viď zoznam

Ján Tomaník

Obec Stránske

26.07.2019

zmluva o dielo

Zmluva o dielo

17 520,00 EUR sedemnásť tisíc päťstodvadsať €

Obec Stránske

Samniko s.r.o.

14.06.2019

Kúpna zmluva

2019/05

790,00 EUR sedemstodeväťdesiat eur

Obec Stránske

Ján Tomaník

21.05.2019

Zmluva o audítorskej činnosti

Zmluva

550,00 EUR

Ing. Cibulová Daniela, certifikovaný audítor

Obec Stránske

01.04.2019

Municipálny úver - Univerzál

126/001/19

30 000,00 EUR

Obec Stránske

Prima Banka Slovensko a.s.

01.04.2019

Zmluva o municipálnom úvere - Eurofondy

126/002/18

226,18 EUR

Obec Stránske

Prima Banka Slovensko a.s.

17.09.2018

Zmluva o zriadení vecného bremena

2018

Neuvedené

Obec Stránske

Stredoslovenská distribučná a.s.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: