Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
22.11.2021

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi

21/25/015/66

Neuvedené

Obec Stránske

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina

22.11.2021

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi

21/25/010/85

Neuvedené

Obec Stránske

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina

02.11.2021

Dodatok k licenčnej zmluve

U2381/2021/1

150,00 EUR Jednostopäťdesiat Eur

Obec Stránske

MADE spol. s r.o.

22.10.2021

zmluva o zriadení informačnej platformy Smart Info

GSI-31-1032021-SK

380,00 EUR Tristoosemdesiat Eur + DPH

Obec Stránske

Galileo Corporation s.r.o.

11.10.2021

Zmluva o poskytnutí verejných služieb

211574583

30,00 EUR Tridsať Eur

Obec Stránske

HMZ Rádiokomunikácie s.r.o.

06.10.2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva Majerčík Peter

410,00 EUR štyristodesať EUR

Obec Stránske

Peter Majerčík

01.10.2021

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

21-514-04841

1 000,00 EUR Jedentisíc Eur

Obec Stránske

Fond na podporu umenia

24.09.2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva Anton Ursík ml.

980,00 EUR Deväťstoosemdesiat eur

Anton Ursík

Obec Stránske

04.06.2021

Kúpna zmluva

zmluva p. Králová

140,00 EUR jednostoštyridsať eur

Emília Králová

Obec Stránske

19.02.2021

dodatok č.2

dodatok č.2 ku kúpnej zmluve

viď príloha

Ignác Fuka

Obec Stránske

27.01.2021

dodatok ku kúpnej zmluve

dodatok č. 1

0,00 EUR viď príloha

Obec Stránske

B.Ďurianová, P.Majerčík, M. Laliková

27.01.2021

dodatok k zámennej zmluve

dodatok č.1

viď príloha

Obec Stránske

Ignác Fuka

22.01.2021

zmluva o poskytovaní služieb

zmluva o poskytovaní služieb 2021

Neuvedené

ADOS LÚČ s.r.o.

Obec Stránske

11.12.2020

Zámenná zmluva

20201210

0,00 EUR nula

Obec Stránske

Ignác Fuka

11.12.2020

Kúpna zmluva

10/12/2020

11 409,00 EUR jedenásťtisícštyristodeväť eur

Obec Stránske

B.Ďurianová, P.Majerčík, M. Laliková

25.11.2020

Dohoda

20/25/010/31

viď príloha

Obec Stránske

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina

20.11.2020

Zmluva o dielo

130/2020/08431

11 894,00 EUR jedenásťtisícosemstodeväťdesiatštyri eur

COLAS Slovakia a.s.

Obec Stránske

18.11.2020

Dodatok č.1

č.1 kúpna zmluva Dolinaj Ján a manž.

viď príloha

Ing. Ján Dolinaj a manželka Ing. Katarína Dolinajová

Obec Stránske

08.10.2020

Zmluva o dielo

SB071020

viď príloha

Obec Stránske

Premier Consulting EU s.r.o.

08.10.2020

zmluva o auditorskej činnosti

2020

550,00 EUR päťstopäťdesiat eur

Obec Stránske

Ing. Cibulová Daniela, certifikovaný audítor

12.08.2020

Zmluva o dielo

01/2020

0,00 EUR viď príloha

Obec Stránske

Ing. arch. Peter Nezval

23.07.2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

390,00 EUR tristodeväťdesiat Eur

Ing. Ján Dolinaj a manželka Ing. Katarína Dolinajová

Obec Stránske

26.03.2020

zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

1420344

1 400,00 EUR jedentisícštyristo EUR

Obec Stránske

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

24.03.2020

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

CUET-30-3-2020-SK

690,00 EUR šesťstodeväťdesiat EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Stránske

11.02.2020

Dodatok č. 3 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

dodatok č.3

viď príloha

Obec Stránske

NATUR-PACK, a.s.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: