Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Zverejnenie zámeru zámeny pozemkov:

Obec Stránske a Ignác Fuka

zámena pozemkov-osobitný zreteľ.docx (17.74 kB)

dátum zverejnenia: 19.10.2020

 

Zverejnenie zámeru predaja pozemku formou prípadu osobitného zreteľaZámer predaja pozemku prípad hodný osobitného zreteľa (12.87 kB)

dátum zverejnenia 26.3.2021

Územný plán obce

rozsah hodnotenia Stiahnuté: 183x | 17.07.2017

oznámenie o strategickom dokumente Stiahnuté: 219x | 04.05.2016

ÚPN-KUN návrh Stiahnuté: 198x | 11.05.2017

ÚPN-Doprava-návrh Stiahnuté: 188x | 11.05.2017

ÚPN-návrh riešenia Stiahnuté: 182x | 11.05.2017

uznesenie Stiahnuté: 168x | 29.11.2016

ÚPN-siete-návrh Stiahnuté: 185x | 11.05.2017

ÚPN-PP-návrh Stiahnuté: 172x | 11.05.2017

ÚPN-príroda-návrh Stiahnuté: 182x | 11.05.2017

ÚPN-SZČ-návrh Stiahnuté: 192x | 11.05.2016

ÚPN-SS-návrh Stiahnuté: 293x | 11.05.2017

ÚPN-oznámenie Stiahnuté: 176x | 11.05.2017

rozsah hodnotenia-strategický dokument Stiahnuté: 161x | 17.07.2017

oznámenie ozačatí obstarávania územného plánu obce Stiahnuté: 170x | 02.05.2016

zadanie k ÚP Stiahnuté: 190x | 24.08.2016

VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou

VZN-odvádzanie odpadových vôd Stiahnuté: 248x | 30.05.2016

Spravodaj

straňan 2016 Stiahnuté: 333x | 04.01.2017

Straňan Stiahnuté: 326x | 12.03.2015

straňan 2020 Stiahnuté: 31x | 23.12.2020

Triedený odpad

triedený odpad

% vytriedenosti odpadu podľa zákona Stiahnuté: 125x | 28.02.2019

Stránka