Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Zverejnenie zámeru zámeny pozemkov:

Obec Stránske a Ignác Fuka

zámena pozemkov-osobitný zreteľ.docx (17.74 kB)

dátum zverejnenia: 19.10.2020

 

Zverejnenie zámeru predaja pozemku formou prípadu osobitného zreteľaZámer predaja pozemku prípad hodný osobitného zreteľa (12.87 kB)

dátum zverejnenia 26.3.2021

Územný plán obce

rozsah hodnotenia Stiahnuté: 190x | 17.07.2017

oznámenie o strategickom dokumente Stiahnuté: 232x | 04.05.2016

ÚPN-KUN návrh Stiahnuté: 202x | 11.05.2017

ÚPN-Doprava-návrh Stiahnuté: 196x | 11.05.2017

ÚPN-návrh riešenia Stiahnuté: 189x | 11.05.2017

uznesenie Stiahnuté: 175x | 29.11.2016

ÚPN-siete-návrh Stiahnuté: 189x | 11.05.2017

ÚPN-PP-návrh Stiahnuté: 176x | 11.05.2017

ÚPN-príroda-návrh Stiahnuté: 189x | 11.05.2017

ÚPN-SZČ-návrh Stiahnuté: 197x | 11.05.2016

ÚPN-SS-návrh Stiahnuté: 300x | 11.05.2017

ÚPN-oznámenie Stiahnuté: 178x | 11.05.2017

rozsah hodnotenia-strategický dokument Stiahnuté: 164x | 17.07.2017

oznámenie ozačatí obstarávania územného plánu obce Stiahnuté: 173x | 02.05.2016

zadanie k ÚP Stiahnuté: 199x | 24.08.2016

VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou

VZN-odvádzanie odpadových vôd Stiahnuté: 254x | 30.05.2016

Spravodaj

straňan 2016 Stiahnuté: 349x | 04.01.2017

Straňan Stiahnuté: 355x | 12.03.2015

straňan 2020 Stiahnuté: 39x | 23.12.2020

Triedený odpad

triedený odpad

% vytriedenosti odpadu podľa zákona Stiahnuté: 129x | 28.02.2019

Stránka