Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Zverejnenie zámeru zámeny pozemkov:

Obec Stránske a Ignác Fuka

zámena pozemkov-osobitný zreteľ.docx (17.74 kB)

dátum zverejnenia: 19.10.2020

 

Zverejnenie zámeru predaja pozemku formou prípadu osobitného zreteľaZámer predaja pozemku prípad hodný osobitného zreteľa (12.87 kB)

dátum zverejnenia 26.3.2021

Uznesenia, OZ

zápisnice OZ rok 2016

zápisnica 12.09.2016 Stiahnuté: 189x | 24.10.2016

zápisnica 10.10.2016 Stiahnuté: 181x | 28.10.2016

zápisnica 21.11.2016 Stiahnuté: 702x | 01.12.2016

zápisnica 12.12.2016 Stiahnuté: 154x | 23.01.2017

Zápisnice OZ rok 2017

zápisnica 30.01.2017 Stiahnuté: 226x | 22.02.2017

zápisnica 06.03.2017 Stiahnuté: 334x | 10.04.2017

zápisnica 27.04.2017 Stiahnuté: 196x | 09.06.2017

zápisnica 15.05.2017 Stiahnuté: 234x | 09.06.2017

zápisnica 12.06.2017 Stiahnuté: 259x | 14.08.2017

zápisnica 17.07.2017 Stiahnuté: 302x | 14.08.2017

zápisnica 11.09.2017 Stiahnuté: 220x | 09.11.2017

zápisnica 30.10.2017 Stiahnuté: 326x | 09.11.2017

zápisnica 09.10.2017 Stiahnuté: 71x | 30.10.2017

Zápisnice OZ rok 2018

zápisnica 22.01.2018 Stiahnuté: 247x | 12.03.2018

zápisnica 26.02.2018 Stiahnuté: 249x | 12.03.2018

zápisnica 23.04.2018 Stiahnuté: 189x | 20.06.2018

zápisnica 28.05.2018 Stiahnuté: 194x | 20.06.2018

zápisnica 30.07.2018 Stiahnuté: 168x | 05.10.2018

zápisnica 20.09.2018 Stiahnuté: 169x | 17.10.2018

zápisnica 22.10.2018 Stiahnuté: 127x | 16.11.2018

Stránka