Menu
Obec Stránske
ObecStránske

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
27. 10. 2022

Dohoda

22/25/010/87

Neuvedené

Obec Stránske

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina

11. 10. 2022

dodatok č. 2

142/2010

13 670,00 EUR trinásťtisícšesťstosedemdesiat eur

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960, 01057 Žilina

Obec Stránske

25. 8. 2022

kúpna zmluva

8/2022

2 502,50 EUR dvetisícpäťstodva eur, 50 centov

Jančúch Peter

Obec Stránske

11. 7. 2022

Mandátna zmluva

10/2022

5 520,00 EUR

Urbion sk, s.r.o.

Obec Stránske

22. 6. 2022

Zmluva o dielo č.2

ÚPN-O č.2 - AAPN č.01/2022

4 800,00 EUR

Ing. arch. Peter Nezval, M.Šinského 7, 01007 Žilina

Obec Stránske

19. 5. 2022

Kúpna zmluva

18052022

470,00 EUR

Peter Fajbík

Obec Stránske

16. 3. 2022

dodatok č.2 k licenčnej zmluve

dodatok č.2

175,00 EUR jednostosedemdesiatpäť EUR

Obec Stránske

MADE spol. s r.o., Hurbanova 14A, 97401 Banská Bystrica

7. 12. 2021

Zmluva o účte

Zmluva o balíkovom účte

Neuvedené

Slovenská sporiteľňa a.s.

Obec Stránske

6. 12. 2021

Zmluva o dielo

Zmluva o dielo

21 390,00 EUR Dvadsaťjedentisíctristodeväťdesiat Eur

MARUNA STAV, s.r.o., Vyšné Kamence 1551, 01306 Terchová

Obec Stránske

22. 11. 2021

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi

21/25/015/66

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina

Obec Stránske

22. 11. 2021

Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi

21/25/010/85

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina

Obec Stránske

18. 11. 2021

Kúpna zmluva - Čanecká Helena

Kúpna zmluva 2021

926,63 EUR Deväťstodvadsaťšesť eur šesťdesiattri centov

Helena ˇČanecká

Obec Stránske

16. 11. 2021

Zámenná zmluva

Zámenná zmluva 2021

Neuvedené

Mäká Tatiana

Obec Stránske

2. 11. 2021

Dodatok k licenčnej zmluve

U2381/2021/1

150,00 EUR Jednostopäťdesiat Eur

MADE spol. s r.o.

Obec Stránske

22. 10. 2021

zmluva o zriadení informačnej platformy Smart Info

GSI-31-1032021-SK

380,00 EUR Tristoosemdesiat Eur + DPH

Galileo Corporation s.r.o., Čierna voda 468, 92506 Čierna Voda

Obec Stránske

11. 10. 2021

Zmluva o poskytnutí verejných služieb

211574583

30,00 EUR Tridsať Eur

HMZ Rádiokomunikácie s.r.o.

Obec Stránske

6. 10. 2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva Majerčík Peter

410,00 EUR štyristodesať EUR

Obec Stránske

Peter Majerčík

1. 10. 2021

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

21-514-04841

1 000,00 EUR Jedentisíc Eur

Fond na podporu umenia

Obec Stránske

24. 9. 2021

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva Anton Ursík ml.

980,00 EUR Deväťstoosemdesiat eur

Anton Ursík

Obec Stránske

4. 6. 2021

Kúpna zmluva

zmluva p. Králová

140,00 EUR jednostoštyridsať eur

Emília Králová

Obec Stránske

19. 2. 2021

dodatok č.2

dodatok č.2 ku kúpnej zmluve

viď príloha

Ignác Fuka

Obec Stránske

27. 1. 2021

dodatok ku kúpnej zmluve

dodatok č. 1

0,00 EUR viď príloha

Obec Stránske

B.Ďurianová, P.Majerčík, M. Laliková

27. 1. 2021

dodatok k zámennej zmluve

dodatok č.1

viď príloha

Obec Stránske

Ignác Fuka

22. 1. 2021

zmluva o poskytovaní služieb

zmluva o poskytovaní služieb 2021

Neuvedené

ADOS LÚČ s.r.o.

Obec Stránske

11. 12. 2020

Zámenná zmluva

20201210

0,00 EUR nula

Obec Stránske

Ignác Fuka

11. 12. 2020

Kúpna zmluva

10/12/2020

11 409,00 EUR jedenásťtisícštyristodeväť eur

Obec Stránske

B.Ďurianová, P.Majerčík, M. Laliková

25. 11. 2020

Dohoda

20/25/010/31

viď príloha

Obec Stránske

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina

20. 11. 2020

Zmluva o dielo

130/2020/08431

11 894,00 EUR jedenásťtisícosemstodeväťdesiatštyri eur

COLAS Slovakia a.s.

Obec Stránske

18. 11. 2020

Dodatok č.1

č.1 kúpna zmluva Dolinaj Ján a manž.

viď príloha

Ing. Ján Dolinaj a manželka Ing. Katarína Dolinajová

Obec Stránske

8. 10. 2020

Zmluva o dielo

SB071020

viď príloha

Obec Stránske

Premier Consulting EU s.r.o.

8. 10. 2020

zmluva o auditorskej činnosti

2020

550,00 EUR päťstopäťdesiat eur

Obec Stránske

Ing. Cibulová Daniela, certifikovaný audítor

12. 8. 2020

Zmluva o dielo

01/2020

0,00 EUR viď príloha

Obec Stránske

Ing. arch. Peter Nezval

23. 7. 2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

390,00 EUR tristodeväťdesiat Eur

Ing. Ján Dolinaj a manželka Ing. Katarína Dolinajová

Obec Stránske

26. 3. 2020

zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

1420344

1 400,00 EUR jedentisícštyristo EUR

Obec Stránske

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

24. 3. 2020

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

CUET-30-3-2020-SK

690,00 EUR šesťstodeväťdesiat EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Stránske

11. 2. 2020

Dodatok č. 3 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

dodatok č.3

viď príloha

Obec Stránske

NATUR-PACK, a.s.

22. 11. 2019

Poistná zmluva č. 2407144417 zo dňa 22.11.2019

2407144417

326,78 EUR tristodvadsaťšesť EUR, sedemdesiatosem centov

Obec Stránske

Generali Poisťovňa a.s.

22. 11. 2019

Dodatok k zmluve o dielo

SB 23102015/06

viď príloha

Obec Stránske

Premier Consulting EU s.r.o.

20. 9. 2019

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve

D - 1/2019

viď zoznam

Ján Tomaník

Obec Stránske

26. 7. 2019

zmluva o dielo

Zmluva o dielo

17 520,00 EUR sedemnásť tisíc päťstodvadsať €

Obec Stránske

Samniko s.r.o.

14. 6. 2019

Kúpna zmluva

2019/05

790,00 EUR sedemstodeväťdesiat eur

Obec Stránske

Ján Tomaník

21. 5. 2019

Zmluva o audítorskej činnosti

Zmluva

550,00 EUR

Ing. Cibulová Daniela, certifikovaný audítor

Obec Stránske

1. 4. 2019

Municipálny úver - Univerzál

126/001/19

30 000,00 EUR

Obec Stránske

Prima banka, Hodžova 11, 01001 Žilina

1. 4. 2019

Zmluva o municipálnom úvere - Eurofondy

126/002/18

226,18 EUR

Obec Stránske

Prima banka, Hodžova 11, 01001 Žilina

17. 9. 2018

Zmluva o zriadení vecného bremena

2018

Neuvedené

Obec Stránske

SSE a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 01047 Žilina

28. 5. 2018

Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy

126/002/18

90 470,63 EUR deväťdesiattisícštyristosedemdesiat €, 63/100

Obec Stránske

Prima banka, Hodžova 11, 01001 Žilina

4. 5. 2018

Zmluva o dielo

201701

89 571,71 EUR osemdesiatdeväťtisícpäťstosedemdesiatjeden eur

Obec Stránske

TPC Group s.r.o.

17. 4. 2018

Zmluva o terminovanom úvere

126/001/18

84 000,00 EUR osemdesiatštyritisíc EUR

Obec Stránske

Prima banka, Hodžova 11, 01001 Žilina

23. 3. 2018

Zmluva o poskytnutí dotácie

148343

1 400,00 EUR jedentisíštyristo

Obec Stránske

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

19. 2. 2018

nájomná zmluva

25.06.2017

viď zoznam

Radoslav Vandlík

Obec Stránske

19. 2. 2018

nájomná zmluva

01.05.2016

viď zoznam

Antom Ursík

Obec Stránske

19. 2. 2018

nájomná zmluva č.1/2016

01/2016

viď zoznam

Farma LM s.r.o.

Obec Stránske

19. 2. 2018

nájomná zmluva

03/2014

viď zoznam

Jozef Majerčík-SHR

Obec Stránske

19. 2. 2018

zmluva o nájme pozemkov

2018

viď zoznam

Obec Stránske

Lesné družstvo HÁJIK v Stránskom, pozemkové spoločenstvo, Stránske 168, 01313 Rajecké Teplice

19. 2. 2018

Rámcová dohoda

1800/2017

viď zoznam

T + T a.s., Andreja Kmeťa 18, 01001 Žilina

Obec Stránske

31. 8. 2017

Zmluva o dielo preprava a zneškodňovanie odpadu 200108 a 200125

11/2017

4,00 EUR + DPH €

Obec Stránske

Enviro ways s.r.o., Gaštanová 1008/27, 01401 Bytča

23. 6. 2017

Zámenná zmluva

10/2017

viď zmluva €

Obec Kunerad

Obec Stránske

19. 6. 2017

Zmluva o vytvorení webového sídla

8/2017

590,00 EUR + DPH €

Obec Stránske

Galileo Corporation s.r.o., Čierna voda 468, 92506 Čierna Voda

19. 6. 2017

Zmluva o prevádzke webového sídla

9/2017

299,00 EUR + DPH €

Obec Stránske

Galileo Corporation s.r.o., Čierna voda 468, 92506 Čierna Voda

5. 5. 2017

Zmluva o poskytování služieb a Licenčná zmluva č. 2000/384

7/2017

viď zmluva €

Obec Stránske

Remek s.r.o., Piaristická 25, 94901 Nitra

2. 5. 2017

Zmluva o poskytování služieb č. MSD_Stránske_01

6/2017

570,00 EUR /rok €

MAPA Slovakia Digital, s.r.o.

Obec Stránske

5. 5. 2016

Zmluva o audítorskej činnosti

2016

viď zmluva €

Ing. Cibulová Daniela, certifikovaný audítor

Obec Stránske

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zverejňovanie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Zo života v obci - 274

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:68
TÝŽDEŇ:1215
CELKOM:296660

Informácie od nás

Dostávajte informácie z nášho webu prostredníctvom e-mailov

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Natur pack

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, sobota 10. 12. 2022
sneženie 1 °C 0 °C
sneženie, mierny severný vietor
vietorS, 3.54m/s
tlak1005hPa
vlhkosť97%
sneženie3.9mm