Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Zmluvy, Faktúry, Objednávky

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
04.06.2021

Kúpna zmluva

zmluva p. Králová

140,00 EUR jednostoštyridsať eur

Emília Králová

Obec Stránske

19.02.2021

dodatok č.2

dodatok č.2 ku kúpnej zmluve

viď príloha

Ignác Fuka

Obec Stránske

27.01.2021

dodatok ku kúpnej zmluve

dodatok č. 1

0,00 EUR viď príloha

Obec Stránske

B.Ďurianová, P.Majerčík, M. Laliková

27.01.2021

dodatok k zámennej zmluve

dodatok č.1

viď príloha

Obec Stránske

Ignác Fuka

22.01.2021

zmluva o poskytovaní služieb

zmluva o poskytovaní služieb 2021

Neuvedené

ADOS LÚČ s.r.o.

Obec Stránske

11.12.2020

Zámenná zmluva

20201210

0,00 EUR nula

Obec Stránske

Ignác Fuka

11.12.2020

Kúpna zmluva

10/12/2020

11 409,00 EUR jedenásťtisícštyristodeväť eur

Obec Stránske

B.Ďurianová, P.Majerčík, M. Laliková

25.11.2020

Dohoda

20/25/010/31

viď príloha

Obec Stránske

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina

20.11.2020

Zmluva o dielo

130/2020/08431

11 894,00 EUR jedenásťtisícosemstodeväťdesiatštyri eur

COLAS Slovakia a.s.

Obec Stránske

18.11.2020

Dodatok č.1

č.1 kúpna zmluva Dolinaj Ján a manž.

viď príloha

Ing. Ján Dolinaj a manželka Ing. Katarína Dolinajová

Obec Stránske

08.10.2020

Zmluva o dielo

SB071020

viď príloha

Obec Stránske

Premier Consulting EU s.r.o.

08.10.2020

zmluva o auditorskej činnosti

2020

550,00 EUR päťstopäťdesiat eur

Obec Stránske

Ing. Cibulová Daniela, certifikovaný audítor

12.08.2020

Zmluva o dielo

01/2020

0,00 EUR viď príloha

Obec Stránske

Ing. arch. Peter Nezval

23.07.2020

Kúpna zmluva

Kúpna zmluva

390,00 EUR tristodeväťdesiat Eur

Ing. Ján Dolinaj a manželka Ing. Katarína Dolinajová

Obec Stránske

26.03.2020

zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

1420344

1 400,00 EUR jedentisícštyristo EUR

Obec Stránske

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

24.03.2020

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

CUET-30-3-2020-SK

690,00 EUR šesťstodeväťdesiat EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Obec Stránske

11.02.2020

Dodatok č. 3 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

dodatok č.3

viď príloha

Obec Stránske

NATUR-PACK, a.s.

22.11.2019

Poistná zmluva č. 2407144417 zo dňa 22.11.2019

2407144417

326,78 EUR tristodvadsaťšesť EUR, sedemdesiatosem centov

Obec Stránske

Generali Poisťovňa a.s.

22.11.2019

Dodatok k zmluve o dielo

SB 23102015/06

viď príloha

Obec Stránske

Premier Consulting EU s.r.o.

20.09.2019

Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve

D - 1/2019

viď zoznam

Ján Tomaník

Obec Stránske

26.07.2019

zmluva o dielo

Zmluva o dielo

17 520,00 EUR sedemnásť tisíc päťstodvadsať €

Obec Stránske

Samniko s.r.o.

14.06.2019

Kúpna zmluva

2019/05

790,00 EUR sedemstodeväťdesiat eur

Obec Stránske

Ján Tomaník

21.05.2019

Zmluva o audítorskej činnosti

Zmluva

550,00 EUR

Ing. Cibulová Daniela, certifikovaný audítor

Obec Stránske

01.04.2019

Municipálny úver - Univerzál

126/001/19

30 000,00 EUR

Obec Stránske

Prima Banka Slovensko a.s.

01.04.2019

Zmluva o municipálnom úvere - Eurofondy

126/002/18

226,18 EUR

Obec Stránske

Prima Banka Slovensko a.s.

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: