Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Poplatky


 

Správne poplatky


V súvislosti so schváleným zákonom č. 286/2012, ktorým sa mení zákon č. 145/1995 o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, došlo k zvýšeniu niektorých správnych poplatkov. Novela je v platnosti od 1. októbra 2012 a zmeny poplatkov sa dotýkajú aj občanov našej obce.

Prehľad najdôležitejších zmien v správnych poplatkoch (ako prvú uvádzame starú sadzbu, za lomítkom je nová sadzba):

Stavebná činnosť – Obecné úradu Stránske

  • Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia pre právnické osoby 16,50€/100€
  • Žiadosť o stavebné povolenie: na stavbu rodinného domu do 600 m3 33€/33€, za  každých ďalších začatých 100 m3 0€/20€
  • Žiadosť o stavebné povolenie na stavbu bytového domu do 3000 m3 66 €/750 €, za každých začatých 1000 m3 0€/250€
  • Žiadosť o stavebné povolenie na zmeny stavieb pred dokončením rodinného domu 23€/100€, bytového domu 23€/750€
  • Žiadosť o stavebné povolenie na stavbu garáže 23€/30€
  • Žiadosť o povolenie na zmenu užívania stavby 16,50€/30€
  • Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby pre fyzickú osobu 6,50€/16,50€, pre právnickú osobu 6,50€/200€
  • Žiadosť o povolenie informačného, reklamného zariadenia do 15 m2 49,50€/60€,  od 15 do 40 m2 49,50€/200€, nad 40 m2 49,50€/430€

 
Životné prostredie – obecného úradu Stránske

  • Žiadosť o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu mesta v rozsahu zákona o ochrane prírody a krajiny, fyzické osoby 6,50€/10€ a právnické osoby 66€/100€

 
Evidencia obyvateľstva – obecného úradu Stránske

  • Potvrdenie o trvalom pobyte 3€/5€


Všetky zmeny  správnych poplatkov sú uvedené v zákone NR SR č. 286/2012 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. V časti V. Stavebná správa je potrebné si všímať položky č. 59, č. 60, č. 60a, č. 61, č. 62, č. 62a, č. 82, č. 83, č. 84, č. 85 a v časti X. Životné prostredie položky č. 160 a 162. 

 

Dokumenty:

Súbor Popis Veľkosť súboru Priadané
wordsprávne poplatky správne poplatky 64 kB 28-05-2015 09:13